Tüp bebek, günümüzde birçok çiftin çocuk sahibi olmalarında önemli tedavi yöntemlerindendir. Çiftlerin umutlu olmasını sağlayan bu tedavi yöntemi farklı iki teknikle gerçekleştirilmektedir. Bu tekniklerden birisi bilinen klasik tüp bebek tedavisi yöntemi diğeriyse mikroenjeksiyonla tüp bebek yöntemidir. Klasik tüp bebek yönteminde anneden toplanan yumurta hücresi babadan alınan sperm havuzunda tutularak döllenme için beklenir ve döllenmenin ardından sağlıklı embriyo seçimiyle ana rahmine aktarılır. Tüp Bebek Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Hasta gebeliğin sürekliliği açısından takibe alınır. Mikroenjeksiyonla tüp bebek tedavisindeyse anneden alınan yumurta babadan alınan tek bir spermi içeren mikro iğneyle mikroskop altında zorla döllenir ve bu şekilde zigot elde edilmiş olur. Embriyonun seçiminin yapılır ve ana rahmine transferi sağlanır. Gerek annede gerekse babadan alınan yumurta ve spermin eldesi sürecinden “tüp bebek tedavisi ne kadar sürer?” sorusu gündeme gelebilir.

“Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer?”

sorusuna yanıt olarak ortalama 15-20 günlük tedavinin varlığından söz edilebilir.

Tedavinin aşamaları yönünden zaman çizelgesi söz konusu olursa anneden yumurta alabilmek için aslında tedavinin bir ay öncesinde başladığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü anneden toplanacak yumurta için yumurtalıkların zamansız siklusuna engel olunarak baskılanması gerekmektedir. Bu amaçla tedavi için lupran başlatılır ve bu işlem bir ay öncesinde uygulamaya konulmalıdır. Yumurtalıklarda folikül oluşumunu sağlamak için gonadotropin enjeksiyonları yapılır ve bu 10-12 gün sürebilir. Bu aşama ovum hiper stimülasyonunda gereklidir. Sonrasında foliküllerin çatlaması için iğne yapılır ve bunun için iki gün beklenir.

Çatlayan foliküllerin arasından anestezi uygulanarak iğne yardımıyla yumurtalar anneden toplanır. Erkekten alınan sperm içinse hastanın durumuna göre bir yol izlenir. Spermin alınması için zamanlama anneden toplanacak yumurtayla aynı süreçte gerçekleştirilmelidir. Gerek mikro tese yöntemi gerekse normal yöntemle toplanan spermler kullanılarak anneden toplanan yumurtalar döllenmesi için bir araya getirilir. Embriyonun inkübasyonu beklenir ve bu sürede 2-5 gün arasında değişir.

“Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer?” sorusu için ortalama 20 gün gibi bir süreden bahsedilmesi yukarıda sayılan işlem basamaklarının zincir halinde uygulanmasından dolayıdır.

1 Kasım 2017

Tüp Bebek Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Tüp bebek, günümüzde birçok çiftin çocuk sahibi olmalarında önemli tedavi yöntemlerindendir. Çiftlerin umutlu olmasını sağlayan bu tedavi yöntemi farklı iki teknikle gerçekleştirilmektedir. Bu tekniklerden birisi bilinen […]
ONLINE RANDEVU