Günümüzde beraber olan çiftlerin bebek yapmaya karar verdikleri yaş oranı gittikçe yükselmekte ve bu da sağlıklı doğum yapabilmeye engel oluşturmaktadır. Kadının hamile kalabilmesi zorlanmakta, kalsa bile düşük yapması veya kendinin, bebeğinin hayati riskleriyle karşılaşması olasıdır....