Geçtiğimiz yıllarda bebek sahibi olanın bir beceri olduğu ile ilgili gerçeğe uzak birtakım yorumlar yapılmakta idi. Bu yorumlar genel olarak bilinçsiz ve görgüden uzak kimseler tarafından yapılmakta idi. Günümüzde halen bu konuda gerçek dışı ve mantıksız yorumların yapılıyor olması son derece...