İdrar kaçırma, Latince adıyla üriner inkontinans, idrarla ilgili yetmezlik anlamına gelir. Kadınlarda, bilinen idrar kaçırma biçimleri şunlardır: 1. Stres Biçiminde İdrar Kaçırma Gülme, öksürme, hapşırma, koşma gibi fiziksel olaylar sırasında oluşan idrar kaçırma durumudur. Kadınlarda idrar...